Likkel Juridisch Advies, gespecialiseerd in bestuursrecht

Likkel Juridisch Advies geeft advies en ondersteuning bij kwesties met de overheid. Heeft u problemen met uw gemeente over uw bouwplannen, een nieuw bestemmingsplan of vergunningen, dan bent u voor een gedegen advies bij Likkel Juridisch Advies aan het juiste adres.

Het bureau is gespecialiseerd in kwesties op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast kunt u Likkel Juridisch Advies inschakelen voor het opstellen van (postzegel)bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

Ook biedt Likkel Juridisch Advies juridische bijstand in procedures, zelfs tot de hoogste instantie, de Raad van State.